Δέλτα Αξιού κινηματογραφικό τοπίο σαν να είσαι σε άλλη χώρα

60

Υπεροχη τοποθεσια λίγα χλμ έξω από θεσσαλονίκη ιδανικό να δεις τα Φλαμίνγκο και άλλα υδρόβια πουλιά. Εντελώς κινηματογραφικό τοπίο σαν να είσαι σε άλλη χώρα.Επισκεφθείτε το ναό Αγ. Νικολάου και τον οικισμό Ψαράδων πού είναι κάτι το μοναδικό.Η θάλασσα στο σημείο αυτό είναι ρηχή από τις φερτές ύλες του ποταμού

Το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού (Εθνικό Πάρκο Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα) περιλαμβάνει τη Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης, τις εκβολές του Γαλλικού ποταμού, το δέλτα του ποταμού Αξιού, καθώς και την κοίτη του έως τα σύνορα της Ελλάδας, το δέλτα του ποταμού Αλιάκμονα, τον υγρότοπο της Νέας Αγαθούπολης και τους υγροτόπους της Αλυκής Κίτρους. Η προστασία που παρέχεται ως σήμερα στην περιοχή οφείλεται στην ένταξη του το 1971 στην Σύμβαση Ραμσάρ ως Υγροτόπου Διεθνούς Σημασίας και στη ένταξή της στο δίκτυο περιοχών Natura 2000. Επίσης έχει περιληφθεί στον κατάλογο των σημαντικών περιοχών για τα πουλιά IBA (Important Bird Areas- Σημαντική περιοχή για πουλιά).

Κλιματολογία
Το κλίμα της περιοχής είναι το καλοκαίρι θερμό, χωρίς ιδιαίτερες θερμοκρασιακές εξάρσεις, και το χειμώνα ψυχρό και υγρό. Σπάνια παρατηρούνται ακραία φαινόμενα τον χειμώνα, με χιονόπτωση, ενώ ακόμα σπανιότερα παγώνουν τα νερά. Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής φθάνει τα 442,5 χιλιοστά, με τις περισσότερες βροχές να πέφτουν το φθινόπωρο.

Χλωρίδα και πανίδα
Η χλωρίδα του πάρκου δεν περιλαμβάνει ενδημικά, σπάνια ή απειλούμενα είδη, παρά μόνο τα συνήθη είδη των υγροτόπων, των υφάλμυρων εδαφών και των παραλίων.

Τα οικοσυστήματα των ποταμών του Πάρκου είναι ιδιαίτερα πλούσια σε αριθμό ειδών. Μόνο στο ποταμό Αξιό έχουν μετρηθεί συνολικά είκοσι έξι είδη ψαριών, ενώ στον Αλιάκμονα υπάρχουν είκοσι έξι είδη αυτόχθονα και τέσσερα εισαχθέντα είδη. Ιδιαίτερα πρέπει να αναφερθεί το μαυροτσιρώνι (Rutilus Macedonicus). Μεταξύ δε των θηλαστικών περιλαμβάνονται o Μυοκάστορας (Myocastor coypus), ο Λαγόγυρος (Citelus Citelus, η Βίδρα (lutra lutra) και ο ελληνικός Βούβαλος (Νεροβούβαλος).

Credits

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους της αναρτήσεως είτε ολόκληρης, με οποιαδήποτε μεταβολή του ανωτέρω κειμένου και χωρίς την παράθεση του απευθείας συνδέσμου στην ανάρτηση αυτή που είναι: flightmode.gr

Οι απόψεις των συντακτών είναι προσωπικές και το flightmode.gr δεν φέρει καμία ευθύνη.

Το flightmode.gr επιφυλάσσεται για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων του.